Bus Stop Guide

  • Bus Guide (PDF)

Togendai

Bus Stop Route No. Destination
1 T Sengoku/Hakone-Yumoto Sta./Odawara Sta.
F Hakonemachi-ko
2 W Shinjuku Sta.(Odakyu Hakone Highway Bus)
V Haneda Airport(Odakyu Hakone Highway Bus)
  Tokyo Sta.(Odakyu Hakone Highway Bus)
3 T Kojiri
W Hakone-en/hakone,Odakyu yama-no-hotel (Odakyu Hakone Highway Bus)

To front of page