Bus Stop Guide

  • Bus Guide (PDF)

Odawara Stn.

West exit

Bus Stop Route No. Destination Places of Interest on Route
3   Mizuno-o/Ikoi No Mori Odawara Keirin Cycling Stadium

East exit

Bus Stop Route No. Destination Places of Interest on Route
1   Joto Shako-mae Ashigobashi/Kanebo-mae
Kayama Stn. Fuji Film Odawara Kojo-mae
Sekimoto/Iizumi Junkan Fuji Film Odawara Kojo-mae
Mizuno-o/Ikoi No Mori  
3 H Motohakone-ko/Hakonemachi

Hakone-yumoto Stn./Kowakien

  Kami-hatajuku
4 T Togendai Hakone-yumoto Stn./Miyagino/Sengoku
  Itabashi
7   Kouzu Stn. San'no/Business Koko-mae
DynaCity San'no/Business Koko-mae/Kamonomiya Stn.
DynaCity San'no/Business Koko-mae/Korona World
8   Yugawara Stn. Manazuru Stn.
Ishinazaka Nebukawa Stn.
Business Koko-mae/In'satsukyoku-mae

To front of page