Bus Stop Guide

  • Bus Guide (PDF)

Odawara Sta.

West exit

Bus Stop Route No. Destination
3   Mizuno-o/Ikoi-no-mori

East exit

Bus Stop Route No. Destination
1   Ashikobashi/Joto-shako-mae
Kayama Sta.
Sekimoto
Mizuno-o/Ikoi-no-mori
3 H Hakone-Yumoto Sta./Motohakone-ko/Hakonemachi-ko
  Kami-hatajuku
4 T Hakone-Yumoto Sta./Sengoku/Togendai
T Hakone-Yumoto Sta./Sengoku/Pola Bijutsukan
7   San-no/Kozu Sta.
  San-no/Kamonomiya Sta./Dynacity 
  San-no/Korona world/Dynacity 
8   Nebukawa Sta./Ishinazaka
  Yugawara Sta.

To front of page