Bus Stop Guide

  • Bus Guide (PDF)

Kowakien

Bus Stop Route No. Destination
1 H Y Motohakone-ko/Hakonemachi-ko
SM Ten-yu
2 H Hakone-Yumoto Sta./Odawara Sta.
3 S Gora Sta./Sengoku/Shissei-Kaen-mae/Gotemba Premium Outlets
M Gora Sta./Shissei-Kaen-mae
G Gora Sta./Gotemba Sta.
Y Gora Sta.

To front of page